Berlin

Ji� z �vodn�ho cl�nku jste jiste pochopili, �e Berl�n me nadchl. M� sv� kouzlo a j� m�m mnoho duvodu ho zaradit do �ebr�cku nejkr�snej��ch mest...Nebyla bych to j�, kdybych zac�tek cl�nku nevenovala pr�ve m�de. Presto, �e jsem si t�mer nic nov�ho nekoupila, prochodila jsem to v�echno!
1.KaDeWe-Pokud Berl�n nav�t�v�te rozhodne zav�tejte do tohoto luxusn�ho obchodn�ho domu. Plno designersk�ch kousku, v posledn�m patre gurm�nsk� r�j a hlavne ty nejkr�snej�� kabelky vubec. Nebudu zap�rat, �e jsem l�tala od jedn� kabelky ke druh�, jako utr�en� ze retezu...:D
2.Kurf�rstendamm- N�kupn� ulice c�slo jedna. Najdete zde jak be�n� retezce, tak obchody, kter�ch je v Evrope pouze p�r. Rozhodne nejv�c doporucuji: COS, & other stories, Urban Outfitters ci Kauf dich gl�cklich (nen� na Kurf�rstendamm). Naprost� r�j pro milovn�ky kr�sn�ch vec�!
 3.Auguststra�e-Rozhodne nejkouzelnej�� ulice cel�ho Berl�na. Narazily jsem na ni s mamkou �plnou n�hodou a do ted jsem za to moc r�da. C�m me vlastne tak okouzlila? Je to jednoduch�...ulice je pln� volne pr�stupn�ch galeri� a pln� stylov�ch lid� proh�nej�c�ch se Berl�nem od jedn� galerie ke druh� a po ceste se je�te nezapomenou zastavit v nejak� malebn� kav�rnicce, kter�ch v Berl�ne t� nen� m�lo.
4.Fernsehturm-Videt mesta z ptac� perspektivy je proste fajn a u Berl�na tomu nebylo jinak...Reknu v�m, je to kr�sn� pohled, kter� nestoj� za pops�n� ci cokoliv jin�ho, to proste mus�te videt na vlastn� oci!
5.Denkmal f�r die ermordeten juden europas-P�m�tky v�m zde pravdepodobne vypisovat nemus�m, nav�t�vit takovou Braniborskou br�nu, Siegess�ule, Reichstag atd. je povinnost. Rozhodne v�ak mus�m zduraznit jedno m�sto. A to �idovsk� pam�tn�k!
Tento pam�tn�k neoznacuje nic pozitivn�ho, ale vezte, �e i presto si tam u�ijete plno z�bavy! Proch�zet bludi�tem je proste sranda, to asi nikdo nepopre...
 ..............................................................................................................................................
 6. Ubytov�n�-Ver�m, �e tohle bude zaj�mat asi vet�inu z v�s. Kde se v takov�m meste ubytovat a pri tom neutratit obsah cel�ho paras�tka?! J� v�m to tedy prozdrad�m...Energie Hotel...v�echny podrobnosti najdete na booking. com, kde jsem tento hotel na�ly i my.
P.S. Hotel le�� p�r kroku od ulice typu Par�sk� v Praze, tud� tam najdete Chanel, Louis Vuitton...

 7. 100- Autobusov� linka, do kter� doporucuji nasednout a nechat se povozit po stop�ch tech nejzn�mej��ch pam�tek.
8. Potsdamer Platz- N�mest� pln� modern�ch budov a Sony Centra. Vyvol�v� trochu dojem, �e jste se ocitli ve meste jako je Toronto...
A na z�ver p�r u�itecn�ch tipu a rad:
* pujcte si kolo a projezdete si c�st Berl�na
* kupte si por�dn�ho pruvodce a predem si nastudujte na mape, kam chcete rozhodne j�t a jak se tam dostat, lu�tit to a� na m�ste je docela otrava:D
bloudete a objevujte nezn�m� m�sta
* kupte si neco dobr�ho na zub a relaxujte nekde u vody, v parku nebo jin�m klidn�m m�ste...v Berl�ne je plno zelene
* nav�tivte tak� "v�chodn� Berl�n" 

 Byli jste nekdy v Berl�ne, co v�s nadchlo nejv�ce?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel