THE WAY WE WORE ...


Balenciaga - Winter 1963
Photography: Karen Radkai
Vogue October 1963


... eyes on the sixties at devodotcom


Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel