Cosmopolitan event

Presne pred t�dnem jsem se vydala do Prahy na akci s Cosmopolitanem a u�ila si super den. Po "d� jednicce" jsem se dodrncala a� na m�sto, kde cel� meeting prob�hal a to do kr�sn�ho Park Hotelu Popovicky. Na m�ste na n�s cekaly d�recky v podobe pro n�s vytvoren�ho tricka a nov�ho c�sla Cosmopolitanu.
Jedn�m z �celu kon�n� cel� akce je nov� projekt Cosmopolitanu ve spolupr�ci s blogerkami (coming soon!), tak�e prvn�, co n�s na m�ste cekalo, bylo uveden� do kontextu cel�ho projektu. D�le pri�el v�born� obed (+nejlep�� okurkov� limon�da) a dezert�ky.
S pln�mi brichy jsme si pot� vyslechly neco o kosmetick� znacce Urban Decay, kter� prich�z� tento rok do CR a byly odmeneny �tedr�mi d�recky. Pak jsme mohly videt Urban Decay kosmetiku i v akci.Pozdeji jsme mely tu cest setkat se s m�dn� redaktorkou casopisu Harpers Bazaar Luci� Janotovou a poslechnout si, co nosit toto l�to a tak� s ��fredaktorkou Cosmopolitanu Sabrinou Karasovou.
Cel� den jsem si moc u�ila a r�da jsem poznala opet nov� lidi. Dekuji Cosmopolitanu za super akci!
Co r�k�te na Urban Decay? M�te neco na sv�m wishlistu? J� si v�dy pr�la NAKED paletku, tak jsem �test�m bez sebe, �e ji konecne m�m :) #cosmobloggers coming soon!

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel