Budapest guide

U� asi pred dvema t�dny jsem nav�t�vila Budape�t. Do tohoto mesta jsem mela v pl�nu se pod�vat u� del�� dobu a tentokr�t jsem mela konecne tu mo�nost. Moc jsem si to u�ila, kochala se kr�sn�mi budape�tsk�mi budovami, nav�t�vila kouzeln� hipstersk� kav�rny, potkala milou cten�rku, polila si svou nejkr�snej�� bundu (fialov� bomber!), mela nejlep�� donut v �ivote a spoustu dal��ho, ale o tom u� v�ce v cl�nku.

Food&Coffee
Mo�n� bych mela prvne zm�nit nejak� obecnej�� fakta, zpusob cesty, ubytov�n� atd., ale nebyla bych to j�, kdybych nejdr�ve nezm�nila j�dlo a k�vu.
U� pred cestou jsem si nejak� l�kav� m�sta na posilnen� vyhledala, ale moc mi pomohla i Emma, kter� se se mnou podelila o jej� obl�ben� m�sta v "jej�m" meste. Co se k�vy t�ce, tak c�slo jedna je pro me kr�sn� kav�rna My Little Melbourne pln� hipsteru a Blue bird cafe se svou vyhl�enou k�vou. Pokud v�m v�ak "jen" dva tipy na kav�rny nestac�, stac� si proj�t okol� techto dvou kav�rnicek a urcite naraz�te na spoustu dal��ch.
Ulice Kir�li
Na t�to ulici je plno ruzn�ch restaurac�, fast foodu, kav�ren, (mimochodem i mnou zm�nen� kav�rny jsou pobl� n�), zmrzlin�ren atd. Pokud v�s zacne behem dne honit mlsn�, v�te, kam se vydat (hlavne nesm�te vynechat nejlep�� donuty ve F�nki donuts a makronky v Chez Dodo!)
Shopping
Co se t�ce nakupov�n�, tak tomu jsem se chtela vyhnout a taky, �e jsem se vyhla, ale p�r m�st jsem stejne chtela nav�t�vit. V Budape�ti jsou toti� vyhla�en� vintage butiky a jedn�m znich je i Retrock. Naprosto par�dn� m�sto s kr�sn�mi vecmi....upr�mne m�t v�c penez, neode�la bych s pr�zdnou! Pak taky nesm�m zapomenout na znam� Szputnyik. Oba vintage shopy jsou pomerne bl�zko sebe a v okol� jsou minim�lne je�te dva dal��, vcetne stylov�ho obchudku Printa.
Ulice Andr�ssy
Tato ulice je takovou budape�tskou "Par�skou" rekla bych. Najdete tam designersk� obchody a taky fancy restaurace. 
Ulice V�ci
Na t�to ulici najdete be�n� retezce a velk� obchodn� centrum. Pokud m�te v pl�nu svuj v�let spojit i s n�kupy, tak tohle je m�sto, kam byste meli zav�tat.
Taky se zastavte v nejkr�snej��m butiku Nanushka, kter� m� dokonce online shop! 
Ubytov�n� a doprava
Do Budape�te jsem cestovali vlakem. Cesta trvala 4 hodiny z Brna a utekla stra�ne rychle, obzvl�t oproti 8 hodin�m do Berl�na.
Ve meste jsme se pohybovaly zejm�na pe�ky, ale p�rkr�t jsem se projely i metrem a tramvaj�, co� je taky velk� z�itek, proto�e pr�ve v Budape�ti je druh� nejstar�� metro v Evrope! Taky maj� v r�mci hromadn� dopravy lodku pluj�c� po Dunaji. Rozhodne doporucuji! My mely v pl�nu po n� plout a� na Margaretin ostrov, ale pri v�� smule jsme si popletly smery a pluly na druhou stranu, co� taky nebylo vubec na �kodu.
Ubytovan� jsem byly v Lorde Residence. Lep�� m�sto jsem ani nemohly naj�t. Rozhodne v�em doporucuji.
Do Budape�te jsem jela tak� proto, abych se mohla pokochat pam�tkami a kr�sn�mi historick�mi budovami, kter�ch je mesto pln�. Av�ak tipy na pam�tky si prectete asi v jak�mkoliv pruvodci, tak�e nebudu pl�tvat slovy. Asi bych jen r�da rekla, �e bazilika sv. �tep�na je naprosto ohromuj�c� a stejne tomu je i u budovy parlamentu. Doporucuji nav�t�vit N�rodn� muzeum a samozrejme Dum Teroru. A abych nezapomnela! Nocn� Budape�t taky nesm�te vynechat a nejl�pe  rovnou z Citadelly.

Budape�t me naprosto ohromila a jej� n�v�tevu jsem si moc u�ila! Byli jste u� nekdy v Budape�ti? Jak se v�m l�bila?

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel