Paris 2015

Uf, kde zac�t...S mou milou Kamcou jsme se rozhodly nav�t�vit podzimn� Par�. Mesto kr�sn� a dechberouc� a pro me �plne nov�. Ne zrovna n�hodou se ve francouzsk�m hlavn�m meste konal Paris Fashion Week, ze kter�ho se mu�ete te�it na streetstyle (ale o tom opravdu a� pozdeji!).Jeliko� je Par� velk� mesto pln� m�st, kter� jsme prozat�m je�te nestihly objevit, te�ko posoudit, co je na tomto meste nejkr�snej��...av�ak mu�u r�ct, �e ctvrt Le Marais me prinejmen��m okouzlila! Pr�ve z n� poch�z� dne�n� fotky. Tato ctvrt je pln� kr�sn�ch a stylov�ch lid�, mal�ch lok�ln�ch obchodu, ale i retezcu, jako napr�klad COS, &other stories a dal��ch. V Le Marais jsme tak� nav�t�vily palacink�rnu Breizh caf� (!), kde jsme mely naprosto v�born� slan� palacinky, tud� toto m�sto mu�eme jen doporucit. Obe jsme se s Kamcou shodly, �e pri na�� dal�� n�v�teve Par�e se mus�me v t�to ctrvti ubytovat a nacerpat tak atmosf�ru, kterou toto m�sto pln� �ivota a kav�ren m�. No, je tam kr�sne...

photos by Kamila&Me

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel