Inspiration N�6

Ned�vno jsem dostala neskutecnou chut udelat po dlouh� dobe opet nejak� ten inspiracn� cl�nek, tak ho tady m�me! Posledn�ch p�r t�dnu m�m chut delat neust�le neco kreativn�ho, ale nejak nem�m moc pr�le�itost, tak jsem si alespon vyhr�la s dne�n�m cl�nkem. L�b� se v�m?
P.S. Jsem zpet ze �koln�ho v�letu (tzv.psychokurzu), kter� byl zameren� na na�e c�le a jejich dosa�en�...jedin�, co mi to teda prineslo, byl dne�n� den prosezen� u internetov�ch str�nek v�emo�n�ch vysok�ch �kol, ups. photos are from weheartit

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel