I believe in music


Ach, je to tak zvl�tn�. T�mer konec roku, V�noce za 3 dny...no, uteklo to (tohle kli�� si neodpust�m, haha). 2015 byl ka�dop�dne hodne zvl�tn� rok, m�m z nej takov� sm�en� pocity a s velkou nadej� douf�m, �e 2016 bude o hodne lep��. Mus�m v�ak r�ct, �e jsem za tento rok objevila snad nejv�c kr�sn� a kvalitn� hudby, ne� kdy dr�v. Proto me nenapad� ke konci roku lep�� cl�nek, ne� pr�ve seznam songu, kter� se me dotkly asi nejv�ce, nejv�c me inspirovaly a bavily. Co jste si zamilovali vy?
 Kr�sn� V�noce <3

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel