This is the end...

"New year, new me..." a podobn� hl�ky jsem v�dy nesn�ela. Prvn�ho ledna se jimi v�dy zapln� cel� internet a v�em n�m je jasn�, �e tato predsevzet� vydr�� vet�inove tak do druh�ho dne. J� nemela nikdy potrebu "zneu��vat" nov� rok na to neco menit. Kdy� chce clovek udelat zmenu, tak nepotrebuje z�minku nebo cekat na "spr�vnou chv�li", kterou b�v� pro vet�inu Nov� rok. Ale tentokr�t jsem poprv� pochopila, �e to nemus� b�t ve v�ech pr�padech a� tak hloup� a kli�� n�pad. Prizn�m se, �e letos (teda vlastne pr�t� rok) si d�m predsevzet� taky! Tak nejak mi do�lo, �e postoj k �ivotu, kter� moment�lne m�m nen� spr�vn�, nen� ten, jak� bych mela m�t a chtela m�t. Za rok 2015 jsem se nikam neposunula, sp� jsem se topila sama v sobe a ve sv�ch my�lenk�ch a tak jsem si uvedomila, �e rok 2016 mu�e b�t naopak rokem m�ho osobn�ho rustu. Rozhodla jsem se, �e se nebudu b�t, hlavne lid�, (co� zn� asi vtipne), ale proste kontaktu s nimi a vubec toho, �e m� clovek moc v�m ubl�it, urazit v�s nebo naopak jedin�m sluvkem z�skat va�i pozornost, nebudu si ste�ovat, (nejl�pe u� nikdy, ale zn�te to :D), budu upr�mn�, hlavne k sobe, nebudu se sna�it o respekt u lid�, u kter�ch ho nikdy m�t nebudu, budu �tastn�...mysl�m vnitrne, ten stav, o kter�m rozhodujete vy sami. Budu tvorit a pro��vat ka�d� moment a hlavne doufat, �e se mi tohle v�echno podar� a ne jen na dal�� rok...nebude to jednoduch�, ale v�echno je v n�s a jsem presvedcen� o tom, �e to, jak� bude nadch�zej�c� rok, si vol�me sami.Tak v�m preji kr�sn� rok 2016, at je pro ka�d�ho z v�s nec�m kr�sn�m a obohacuj�c�m<3


shoes- DR.MARTENS
dungarees- ZARA
long kimono, top- H&M
backpack, faux fur coat- LINDEX

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel