Everything is temporary

My�lenku ukoncit blog m�m v hlave u� docela dlouho. Rok prinejmen��m, ale st�le jsem se k tomu nemohla odhodlat. Por�d jsem cekala, �e neco zaj�mav�ho pr�jde a samu sebe jsem presvedcovala o tom, �e bez tohoto zpusobu sebevyj�dren� nebudu moct b�t. Ani moc nev�m, jak� je pravda, ale v�m, �e u� se v blogov�n� nevid�m. Nev�m, cemu se budu por�dne venovat ted a verte, �e to me des� asi nejv�c, av�ak moment�lne pova�uji "mymagicfashion" za uzavren� projekt, na kter�m jsem pracovala pres 4 roky a prinesl mi mnoho dobr�ho i �patn�ho, jak u� to tak b�v�.V��m si v�ech super chvil a pr�le�itost�, kter� mi to prineslo. Jsem i moc a moc hrd� na v�e, co jsem zde vytvorila a hlavne jsem d�ky blogu potkala skvel� lidi a samu sebe posunula opet o trochu d�l. Blog se mnou, d� se r�ct, vyspel! 
Kdy� tady tak sed�m, tak vzpom�n�m, jak jsem si v�dy myslela, �e blogov�n� bude m�m kon�ckem minim�lne do triceti. V�ichni kolem me u� si zvykli na to, co del�m, cemu se venuji a j� m�m pocit, �e kdy� toho ted nech�m, tak u� budu pouze osoba, kter� m� plno casu hledat sama sebe, ale nic por�dn�ho c�m by se posouvala d�l a bl� ke sv�m snum. Prem��l�m, jestli nebudu m�t nekdy chut sem neco napsat, jen tak pro pocit, �e neco nesd�l�m pouze sama se sebou. Na to tady v�ak bude v�emi obl�ben� Instagram, kam budu nad�le h�zet plno fotek a i nejak� ten outfitek (kdyby tady nekomu chybela inspirace :D) a taky jsem se rozhodla pustit opet do neceho nov�ho. Je�te �plne presne nev�m, co to bude, ale treba nejak� facebook str�nka/tumblr, kde budu sd�let v�echny svoje fotky pro inspiraci a radost. S vedom�m, �e nebudu m�t kam h�zet to mno�stv� fotografi�, o kter� se chci i nad�le podelit, se toti� nemu�u posunout d�l.V�em v�m chci hrozne moc podekovat za pr�zen, sledov�n�, kr�sn� zpr�vy a lichotky, kter� mi v�dy rozz�rily den. Jak my lidi r�di r�k�me, v�echno jednou konc� a j� douf�m, �e na me nezapomenete a budete me stalkovat na v�ech soci�ln�ch s�t�ch i nad�le :D S l�skou,Daniela

btw. Na t� fotce nebrec�m ani nepcik�m, je to sm�ch, kter� pova�uji za ide�ln� tecku!<3

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel